Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

colorful-world
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viadotkliwie dotkliwie
colorful-world
"Kiedy dotkniesz ran, a one nie zabolą, wtedy będziesz wiedziała, że naprawdę przebaczyłaś."
Reposted fromaammaazing aammaazing viadotkliwie dotkliwie
colorful-world
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
colorful-world
8229 f1c4 500
colorful-world
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viawasteland wasteland

June 17 2014

colorful-world

May 26 2014

colorful-world
7329 f4c0
Reposted fromimyours imyours viajustshineon justshineon
colorful-world
Reposted fromjustshineon justshineon

May 11 2014

0297 da43 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viajustshineon justshineon
colorful-world
6144 d253 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatrissxx3 trissxx3
colorful-world
1030 4efd
Reposted fromszatatan szatatan viajustshineon justshineon
colorful-world
5161 ee65 500
Reposted fromtashi tashi viajustshineon justshineon
colorful-world

March 11 2014

colorful-world
colorful-world

March 04 2014

colorful-world

March 02 2014

0268 1ea4
Reposted fromclitoris clitoris viajustshineon justshineon
colorful-world
1959 57bb 500
Reposted fromkonwalia konwalia viatrissxx3 trissxx3
colorful-world
8153 5887
Reposted fromKnucklePunch311 KnucklePunch311 viatrissxx3 trissxx3
colorful-world
3417 72d6
Reposted fromtrissxx3 trissxx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl